Neptuni Ordens 200-årsjubileum den 22 september 2012

i Stadshuset blev en stämningsfylld och oförglömlig kväll för Neptuni Ordens Bröder med Damer och Gäster.

Kungahuset har också uppmärksammat Neptuni Ordens 200-års jubileum >>

Jubileumsboken
går att beställa på Neptuni Ordens kansli >>


Neptuni Ordens femte halvsekel
är ouvertyren och starten på den långt vidare resan, nämligen att göra ännu mer gott i kommande århundraden.

Ett nytt sekel innebär en förnyelse, en pånyttfödelse med nya upplevelser som vi utformar och förverkligar under vår seglats. Med resor, sjötåg, begivenheter och underhållning stärker vi våra band och inspirerar bröderna till nya insatser för Neptuni Ordens framtid.

Neptuni Ordens Belöningsmedaljer

Neptuni Ordens Belöningsmedaljer instiftades den 22 september 2012 i Stadshuset för att uppmärksamma Ordens jubileum samt gärningar till gagn för Ordens syfte och ändamål.

Neptuni Ordens Belöningsmedalj i Guld (NOGM) >> utdelas till medlem eller annan, svensk eller utländsk medborgare, som bevis på uppskattning för utomordentligt betydelsefulla insatser till gagn för Neptuni-Ordens syfte och ändamål.

Neptuni Ordens Belöningsmedalj i Silver (NOSM) >> Medaljen utdelas till medlem eller annan, svensk eller utländsk medborgare, som bevis på uppskattning för mycket betydelsefulla insatser till gagn för Neptuni Ordens syfte och ändamål.

Medaljerna utdelas efter beslut av medaljutskottet.

Neptunibröder kan logga in på medlemssidorna för mer information om aktiviteter och seglatser som är inplanerade framöver!