logo Har till syfte att belöna bragder till sjöss och att lämna
understöd åt personer, vilka drabbas av olyckor till sjöss.


- Nominera en bragd till sjöss! >>

*


Torsdagen den 16 januari 2020, på Sjöfartshuset, delade styrelsen
för Domingo Swerinis Stiftelse ut belöningar för bragd till sjöss.

De belönade var:

Emelie Persson, Amfibieregementet,
för god initiativförmåga och gott ledarskap som starkt
bidragit till att organisera räddningsarbetet efter en olycka till sjöss.


epStf. C Amf 1 Joakim Kindahl, Emelie Persson och Marinchef Jens Nykvist.

*

Christoffer Alperud samt Martin Larsson som tack vare
rådig och beslutsam insats räddat en person från att drunkna.

chChristoffer Alperud och Martin Larsson.


*

Norske Pål Sture Skogfelt som tillsammans med
Petter Nilsen tack vare uppmärksamhet och initiativ samt
erfarenhet från havet, räddat en kvinna från att drunkna till sjöss.

paalPål Sture Skogfelt här flankerad av, ur
stiftelsens styrelse, Roland Frisell och Göran P. Sjödin.