logo1964 bildade Domingo Swerini en stiftelse
till minne av sin far sjökapten Eric Wictor Carlsson.
Stiftelsen förvaltar medel vars avkastning går till
att belöna sjöräddningsinsatser samt stötta olycksdrabbade till sjöss.

Stiftelsens ändamål: ”Belöningar för bragder till sjöss
samt för understöd till drabbade av olycka till sjöss”.


Det kan vara värt att höra av sig.

Om du är sjöfarare, sjöräddare eller vanlig fritidsbåtsskeppare
och känner till en eller flera som utfört en alldeles storartad bragd till sjöss
då människoliv skall räddas eller att du som drabbad av olycka tills sjöss
behöver ekonomiskt stöd, hör av dig till stiftelsen.

Kontakt: Roland Frisell Tel: 070- 546 78 32. E-post: roland.frisell@telia.com

En bedömning görs en gång om året av styrelsen som består av personer
med erfarenhet från sjöfarten, sjöräddningen och fritidslivet till sjöss.

Hjälp till att sprida informationen vidare.

Stiftelsen har begränsat med resurser
att nå ut till rätt
målgrupp av egen kraft.
Sprid gärna information om Domingo Swerinis stiftelse,
så att många kan belönas eller få ekonomiskt stöd.