Neptunigafflar

Neptuni Orden brukar fira sina sommarhögtider med båtfärder i Stockholms skärgård till någon av de 30-talet platser, där man under årens lopp till Neptun´s ära och till påminnelse om Neptuni Ordens goda gärningar har placerat en treuddig gaffel, fastsatt i berghällen.

En gaffel, nr 23 är placerad på Skeppsmalen, Skagsudde utanför Örnsköldsvik. Läs mer>>

Två gafflar, nr 30 och 31 är placerade utomlands på svenskön Saint Barthélemy i Västindien och utanför Svenska Kyrkan i London.(Mer info på medlemssidorna)

En ny gaffel, nr 34 är placerad på nordöstra Möja, Långvik på berget bredvid ångbåtsbryggan vid eskadersegling lördagen den 25 augusti 2018.Fler gafflar >>34 Ny gaffel nr 34 uppsatt på Möja, Långvik.
Lördag den 25 augusti 2018
vid sommarloge med Eskader.