NO Premium

Neptuni Ordens Premium 2017

premium2017Linus Hansson
I samband med Sjöstridsskolans specialistofficersexamen i Amiralitetskyrkan i Karlskrona den 14 december 2017
utdelades Neptuni-Ordens Premium 2017 för "visat gott sjömansskap och god karaktär"
till Linus Hansson 26 år.

Han är född, uppvuxen och boende i Karlskrona. Under sjömanskapskursen ombord på skonertdivisionen utmärkte sig Linus genom en positiv utbildningsstegring, kämpaglöd och att han sprider en god stämning omkring sig.

Utöver detta är Linus intresserad av matlagning vilket är en stor fördel då han nu är anställd som specialistofficer inom yrkesgrenen försörjning på Tredje sjöstridsflottiljen.

Utmärkelsen, ett skeppsur, överlämnades av Örlogskapten Henrik Ramner.