NO Premium

Neptuni Ordens Premium 2018

2018Nils Losell gratuleras av Henrik Lange från Neptuni Orden

 

 

I samband med Sjöstridsskolans specialistofficersexamen i Amiralitetskyrkan i Karlskrona den 13 december 2018
utdelades Neptuni-Ordens Premium 2018 för "visat gott sjömansskap och god karaktär"
till Nils Losell 26 år.

Amiralitetskyrkan Ulrica Pia ( Sveriges största träkyrka ) var fullsatt.
Marinens musikkår spelade.
Marinchefen konteramiral Jens Nykvist ankom under tre appeller. Chefen för Sjöstridsskolan kommendör Magnus Jönsson hälsade välkomna.
I år var det hela 80 kadetter
som blev 1:e sergeanter.

Så var det min tur att säga några ord. Jag informerade hur Orden bildades, om Hjälpkommittén och om Neptunibruden.

Jag ropade upp bäste man i sjömanskap på skonerterna, Nils Losell, som är ödmjuk, delaktig i sin utveckling och har bra arbetskapacitet.
Nils specialområde är yt- och luftstrid. Skeppsuret överlämnades
(dock ej med på bild).

--------------------------------Henrik Lange