NO Premium

p19

Neptuni Ordens Premium 2019

I samband med specialistofficersexamen
den 12 december i Amiralitetskyrkan, Karlskrona
var det Ludvig Holst som blev
Neptuni Ordens premiumtagare 2019
" för visat gott sjömanskap och god karaktär"
!

Sergeant Holst är 23 år gammal
och kommer från Sturkö.
Efter examen tjänstgör han nu som
vapentekniker vid 3.sjöstridsflottiljen och
genomför för tillfället fortbildning i vid förbandet.
Sergeant Holst kommer planerat
att tjänstgöra ombord på korvett
och där arbeta med vidmakthållande och
underhåll av fartygens sensorer och vapensystem.

Utdelningen gjordes av Neptunibrodern

chefen SSS, kommendör Jonas Källestedt