Stipendier

Stipendier från Neptuni Orden

Allmänt studiestipendium
Sjömän under utbildning, samt studeranden vars fader har eller har haft sin yrkesutövning till sjöss,
har möjlighet att söka ett studiestipendium från Neptuni Orden.

Stipendiet ges terminsvis som ett engångsbelopp. Tilldelning och belopp är behovsprövat.
Ansökan tillsammans med personbevis, studieintyg samt övriga bilagor skall vara Neptuni Ordens kansli tillhanda senast:
28 februari för vårterminen och
30 september för höstterminen

Ansökningsblankett kan skrivas ut här i pdf-format >>
eller begäras från Neptuni Ordens kansli:
Neptuni Orden
Skeppsbron 10
111 30 Stockholm
Tel: 08-20 15 34
e-post: neptuniorden@telia.com

Särskilt studiepremium >>
Neptuni Orden delar årligen ut ett premium till bäste elev i ämnet sjömanskap
i samband med examen av Specialistofficerare vid Sjöstridsskolan i Karlskrona.
Sjöstridsskolan administrerar uttagningen av bäste elev.

Premium från Gulf Agency Company Ltd (GAC) >>
Neptuni Orden delar från 2016 årligen ut ett premium till bäste kamrat vid avgångsklasserna för
sjökaptener och sjöingenjörer vid Chalmers i Göteborg respektive Linnéuniversitetet i Kalmar.
Detta premium har sitt ursprung i en gåva från GAC till Neptuni Orden under 2014.
Respektive läroanstalt administrerar uttagningen av bäste kamrat.